开元棋牌

Home>Ngân hàng đầu tư buckley "năm tới lãi suất mỹ giảm 1%" và tăng trưởng kinh tế giảm xuống đáng kể
Ngân hàng đầu tư buckley "năm tới lãi suất mỹ giảm 1%" và tăng trưởng kinh tế giảm xuống đáng kể
Time:2021-11-15
Views:1014

开元棋牌:6329

  
LIVE      

Ngân hàng đầu tư buckley "năm tới lãi suất mỹ giảm 1%" và tăng trưởng kinh tế giảm xuống đáng kể

开元棋牌

Ngân hàng đầu tư buckley "năm tới lãi suất mỹ giảm 1%" và tăng trưởng kinh tế giảm xuống đáng kể

Ngân hàng đầu tư barkley (Barclays) dự đoán nói, cục dự (t) lần thứ hai năm sau quý sẽ đi vào vốn vay giảm bớt chu kỳ, đã bốn lần hạ đến lãi, mỗi lần hạ 0.25 phần trăm, chuvash hạ 1%.

Theo sách thánh kinh doanh những người rao báo cáo, barkley 4 ngày (thời gian địa phương) dự đoán biết bằng cách nói: “ năm tới ở QuHuan tăng trưởng kinh tế mỹ trong những trường hợp vẫn sẽ giữ đàn hồi, cục dự ở khía cạnh hạ đến lãi sẽ thận trọng. ”Và đưa ra những dự đoán trên.

Ngoài ra, học dự đoán đến năm 2025 sẽ đánh mất thêm 1 phần trăm, vào năm 2026 cũng sẽ đánh mất thêm khác, đến lãi sẽ duy trì ở mức độ của 2,75 đến 3%.

Theo ông barkley, năm tới tăng trưởng ở mỹ sẽ giảm đáng kể.

Mức tăng trưởng hàng năm của GDP thực tế là 0.4% trong quý đầu tiên và 0.3% trong quý thứ hai năm sau, được dự đoán sẽ giảm đáng kể so với mức trung bình dự đoán 2.5% trong năm nay.

Không khí gia tăng lương cũng nguội đi đáng kể, và lạm phát được dự kiến sẽ tiến gần tới mục tiêu 2% của cục dự trữ liên bang vào năm tới.

Nói chung, điều đó có nghĩa là mỹ có thể tránh được suy thoái kinh tế, nhưng vẫn không thể loại trừ được.

Trước đó, các nhà phân tích của ING dự đoán rằng 6 lần giảm lãi suất vào năm tới, tổng cộng là 1.5 %, sẽ được thực hiện khi nền kinh tế liên bang bị tê liệt.

Các nhóm khác, RuiYin (UBS) dự đoán nói, có thể thực hiện những biện pháp lãi suất của sự xâm vay đánh mất hơn thế, vì vậy đến năm sau vào cuối năm nay, có thể sẽ được 150,000 hạ 2.75% lệ phần trăm.

Năm nay lần cuối cùng cục dự cuộc họp ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thường xuyên đặt tổ chức vào tuần sau, lạm phát làm nguội dấu hiệu chuẩn bị ngân hàng liên bang Đức ở New York (đề bạc) cũng trong biết của - khả thể hiện ra.

Ngân hàng liên bang New York có nghĩa là, trong việc biết đã được công bố vào ngày 4 tháng 10 cơ bản của giá cả (underlying inflation) áp lực hơn một tháng trước khi bà dịu.

Báo cáo cho biết mức lạm phát MCT(Core đa đa xu hướng) là 2, 6% vào tháng 10, giảm từ 2, 88% trong tháng trước. Chỉ số MCT là hiện thân của những áp lực lạm phát giá cả và bền vững của rộng rãi dấu hiệu của sự thay đổi.

Là trong trường hợp này, hiệp hội thực thể kinh tế hoa kỳ (NABE) theo kết quả cuộc khảo sát của đối tượng cho các nhà kinh tế học cho thấy là, mặc dù kinh tế mỹ năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng vẫn có thể tránh khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Theo báo cáo của ap, trong cuộc khảo sát của NABE với 38 nhà kinh tế học, chỉ có 24 phần trăm trả lời rằng khả năng kinh tế sẽ suy thoái vào năm tới là rất cao.

Ellen Jane Turner, chủ tịch NABE và trưởng bộ kinh tế Morgan Stanley chịu trách nhiệm về nền kinh tế hoa kỳ, cho biết: "năm nay, tốc độ tăng trưởng của kinh tế hoa kỳ đã mạnh hơn so với khi chúng ta tiến hành cuộc khảo sát dự báo vào tháng 10, nhưng theo dự đoán, nó có thể giảm xuống còn 1% giữa q4 năm nay và q4 năm sau."

Fox báo cáo kinh doanh nói rằng, năm nay doanh quý thứ ba có thể sẽ tăng trưởng kinh tế mỹ 5.2%, nhưng theo cập nhật vào ngày 1 tháng Atlanta của viện nghiên cứu tài liệu cho thấy, bởi vì việc sản xuất và xây dựng của DiMi, GDP doanh quý thứ tư có thể sẽ giảm đến 1.2%.

Tháng 11 trường hợp của sản xuất là, giảm 0.9%, liên tục 13 tháng teo lại.

Eve a ¥æ ± º æ ‘ æ "¯ € a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ “ ¬ æ eve ” a Š æ ² ™ e ‡ ³ a ° ‘ a ¸ € a ¹ ´

A € € a € € eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c ¹ phần tư c º Œ a Š a phần tư, a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a ª ’ e được ” city e ba phần ¦ a … ¬ a ® ¤a ‘ ¨ æ — ¥(12 æ œ ˆ 3 æ — ¥) e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a œ ¨ e  Ž a eve Ž 24a °  æ ™ ‚ a … chữ "I phần tư Œ eve a ¥eve e  a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Carey barber Œ a ‹ • a ² e € æ ˆ  e € ba phần 700a º º eve æ a º ¡ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ a ‘ ¨ æ — ¥a ‡ Œ æ ™ ¨ a °  a Š æ ² ™ a ¸ e ƒ ¨ c š „ a ¸ ƒ e ³ ´ a ‚ ‘ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ a ’ Œ a Š ª e ³ ½ e ³ ´ c ‰ ¹ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • c © º e ¥² I phần tư Œ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 32a º º eve æ a º ¡ A € ‚ a € Š e ‡ ‘ e ž  æ ™ ‚ a ± a € ‹ æ  ´ a phần tư • æ • ¸ a   æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ điều torah e ¨ ˆ a Š ƒ a °  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c ™ phần tư e µ, a ¸ € a ´ c ‚ º æ œ Ÿ a ¸ € a ¹ ´ æ ˆ – æ › ´ Carey barber e • æ ™ ‚ e – “ c š „ æ ˆ ° a ½ ¹ I phần tư Œ c › ® æ ¨ ™ a Œ … æ ‹ ¬ æ ® º eve æ 3a   a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ œ € e được ˜ e city ˜ a ° Ž a º º I phần tư Œ eve a ¥eve e  a œ ° e  ¢æ eve ” a ‹ ¢æ œ € a ¯ † e › † e š Ž æ ® µ a ° ‡ æ Œ  c º Œ e ‡ ³ 2024a ¹ ´ a ˆ  I phần tư Œ e ‚ „ a ° ‡ Carey barber æ ± a … ¥a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ e – ‹ a ± • e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥eve e  c š „ c › ® æ ¨ ™ a Œ … æ ‹ ¬ æ ® º eve æ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ 3a   æ œ € e được ˜ e city ˜ a ° Ž a º º e ba phần › c “ ¦ c ˆ ba phần a €  a, ba phần a phần tư Š a ¤được a city ’ Œ a phần tư Š e – © I phần tư Œ a  Œ æ ™ ‚ c ¢º a ¿  e ‡  a °  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ 24a € ‹ c ‡ Ÿ a ’ Œ a œ ° a ¸ ‹ e š "e  “ c ¶ ² c µ ¡ c š „ e ¡ Œ a ‹ • a  – a ba phần — a € Œ æ ± º a ® š æ € a "€  eve e  a º ‹ a ‹  a ˆ © I phần tư Œ æ ‘ æ" ¯ € a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a € Œ a œ ¨ a Š æ ² ™ c š „ æ eve ² c  † e ƒ ½ a Š › a €  I phần tư Œ a € Œ e € ™ a ° ‡ æ ˜ ¯ a ¸ € a ´ e  ž a ¸ ¸ æ phần tư được e • city o c š „ æ ˆ ° c ˆ I phần tư Œ c › ® a ‰  æ ˆ ‘ a € ‘ a ¯ ¦ c  ba phần c › ® æ ¨ ™ c š „ e € ² c ¨ ‹ e ‚ „ æ œ ª a ˆ ° a ¸ € a  Š a € ‚ a €  æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city e ‚ „ e ¡ Eve ¨ c ¤º I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — a °  a Š æ ² ™ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • c š „ æ ™ ‚ e – “ a ® ‰ æ Ž ’ I phần tư Œ c ” ± a ¯ ¦ a œ ° e ¡ Œ a ‹ • e € ² a ± • a €  a œ ‹ e š › a điều torah “ a Š › a ’ Œ e ‡ ‹ æ ” eve ba phần a ¥e ‰ ² a ˆ — a º º e ³ ª c š „ æ © Ÿ æ œ ƒ c ‰ a ¤š a € ‹ a › c ´ æ ± º a ® š a € ‚

A € € a € € eve a ¥æ ‹ ’ e ¨ Ž e được – city e ® “ a o ´ æ ” ¿ a º œ e ‡  æ Ž Œ a Š æ ² ™

A € € a € € a º † e điều torah æ "ˆ ° a ½ ¹ c ± Œ a Š ƒ æ ƒ … æ ³  c š „ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ° c š „ e được ˜ city a phần tư, a º ¦ a œ ° e  ¢e ¡ Œ a ‹ • a  ¯ e ƒ ½ æ œ ƒ æ Œ  c º Œ æ • ¸ æ œ ˆ æ ™ ‚ e – “ I phần tư Œ eve a ¶ c º Œ a ˆ ° æ ˜ Ž a ¹ ´ I phần tư Œ æ ¤a ba phần Œ a ° ‡ a ‡ º c  ba phần a ¸ € a € ‹ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • a phần tư, a º ¦ e phần tư ƒ a ½ Ž c š „ a € Œ e  Ž æ ¸ ¡ A ’ Œ c © © a ® š a €  e š Ž æ ® µ I phần tư Œ e € ™ a ¸ € e š Ž æ ® µ a  ¯ e ƒ ½ æ Œ  c º Œ e ‡ ³ æ ˜ Ž a ¹ ´ a º • I phần tư Œ a ½ † a ± † æ ™ ‚ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ° e  ¢e ƒ ¨ e š Š c š „ a … e được ” e ¡ city Œ a ‹ • a ° š a ¸  æ ¸ … æ ¥š a € ‚ a € Œ e  Ž æ ¸ ¡ a ’ Œ c © © a ® š a €  e š Ž æ ® µ a ° ‡ a œ ¨ a eve ¸ e ¦  a œ ° e  ¢æ ˆ ° a ½ ¹ a ¹ ‹ a ba phần Œ e € ² e ¡ Œ I phần tư Œ æ — ¨ a œ ¨ c ‚ º a Š æ ² ™ a œ ¨ æ ² ’ æ œ ‰ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ æ ƒ … æ ³  a ¸ ‹ eve a º c được ‹ city æ – ° c š „ æ ˆ ° a ba phần Œ c © "a º  a  š a ¥½ æ º – a ‚ ™ a € ‚ a ¹ ba phần a ½  a …" e ƒ ¨ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ ” ¿ A º œ e ‡ ³ eve a Š æ ‹ ’ c µ • e ¨ Ž e được – city æ ˜ ¯ a  ¦ e ® “ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ e ‡ ª æ eve ² æ ” ¿ A º œ a œ ¨ a Š æ ² ™ e ‡  æ – ° æ Ž Œ æ ¬ Š a € ‚

A € € a € € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  æ Œ  c º Œ Carey barber a ² æ Ž ¥e ¿ ‘ a … © a € ‹ æ œ ˆ I phần tư Œ a ¸ € a   eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e được ˜ city c ´ š eve e  a ® ˜ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ 24a € ‹ c ‡ Ÿ a ¸ e ‡ ³ a ° ‘ æ œ ‰ 10a € ‹ c ‡ Ÿ e  e  ‡ a € Œ e ‡  a ‰ µ a €  I phần tư Œ e ¶ … e  Ž 50a   a ¸ c ´ š æ Œ ‡ æ  ® a ® ˜ a ’ Œ c ´ „ 5,000 a   æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  e ¢được æ city ® º a € ‚ c † Ÿ æ ‚ ‰ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ½ œ æ ˆ ° e ¨ ˆ a Š ƒ c š „ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥eve e  e ª  c ‚ º a œ ¨ a Š æ ² ™ a Œ — e ƒ ¨ c š „ e ¡ Œ a ‹ • a ° š æ œ ª a ® Œ æ ˆ  I phần tư Œ a € Œ a ¤" æ ¦ ‚ a  ª a ® Œ æ ˆ  a º † 40% I phần tư Œ a  ¯ e ƒ ½ e ‚ „ e œ € a … © a ‘ ¨ a ˆ ° a ¸ € a € ‹ æ œ ˆ æ ™ ‚ e – “ a € ‚ a €  e ‡ ³ æ – phần tư a œ ¨ a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ c š „ e ¡ Eve Œ a ‹ • I phần tư Œ a ¥eve e  æ eve ” a ‹ ¢a ° ‡ e › † a ¸ a œ ¨ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ a  Š æ ‹ ‰ æ ³ • I phần tư Œ a Ž Ÿ a › æ ˜ ¯ a Š æ ² ™ e ˆ ‡ a Ÿ ƒ a  Š e ‚ Š a ¢ƒ a  điều torah a ² ¸ a ’ Œ a œ ° a ¸ ‹ e µ ° c  e š "e"  “ I phần tư Œ æ ˜ ¯ a € Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ e ‡  eve a º eve e  a º ‹ e ƒ ½ a Š › c š „ e — œ e  µ a €  a € ‚

A € € a € € c ” ± æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ’ Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a º ’ c › ¸ æ Œ ‡ e ² ¬ a °  æ – ¹ æ œ ª e ƒ ½ a ® Œ æ • ´ a ± ¥e ¡ Œ æ ¤a ‰  a  œ c  được a city  ” e ° æ ‰ € e ¦  a ® š c š „ c ba phần © a ‹ ™ I phần tư Œ a  œ c  e được ‡ city a city ˆ ¤c › ® a ‰  e ™, a … ¥a ƒ µ a ± € a € ‚ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c ¸ ½ c  † a … a "¡ ” a ° phần tư a º ž e ƒ ¡ A ¸ Š a ‘ ¨ a … a ® điều torah a ¸ ƒ a  ¬ a › ž a œ ¨ a  ¡ a ¡ ” c ˆ ba phần c š „ e được ‡ a city ˆ ¤eve a điều torah e ¡ ¨; a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ ” ¿ æ eve ² a ± € a ‰ ¯ a eve ¸ a ¸ e ˜ ¿ E ¯ e điều torah  a ‰ ‡ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a  œ c  được a city ‰  a ¸  æ œ ƒ a †  e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e € ² e ¡ Œ e được ‡ a city ˆ ¤I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ¸  æ œ ƒ a º ’ c › ¸ a º ¤æ  › e ¢được æ city ‰ điều torah æ Š phần tư a º º a “ ¡ a € ‚

A € € a € € e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần tư š  "I a € Œ æ ˆ ° c ˆ a ° ‡ æ Œ  c º Œ 10a ¹ ´ a € 

A € € a € € æ ³ • a œ ‹ c ¸ ½ c µ ± e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  a ¸ Š a ‘ ¨ a … æ Š µ e  ” a  ¡ A ¡ ” c ˆ ba phần e ¦ – e ƒ ½ a ¤š a “ ˆ I phần tư Œ e © ¦ a œ – æ Ž ¨ a ‹ • a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a ¯ ¦ c  ba phần æ – ° c š „ a  œ c  được a city € ‚ eve a – e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a € Œ a ba phần ¹ a º • æ ‘ æ "¯ € a €  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ „  a ‘ ³ c  € a € Œ æ ˆ ° c ˆ a ° ‡ æ Œ  c º Œ 10a ¹ ´ a €  I phần tư Œ a › Eve æ ¤a ¥e ‰ ² a ˆ — e œ € e ¦  æ › ´ a ¥½ a œ ° c • Œ a ® š a … ¶ æ ˆ ° c ˆ c š „ æ œ € c µ ‚ c › ® æ ¨ ™ a € ‚ e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  e ‚ „ e ‡  c ” ³ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c š „ e ‡ ª e ¡ › æ ¬ Š I phần tư Œ a ½ † a € Œ æ “  æ œ ‰ e ‡ ª e ¡ › æ ¬ Š a ¸ ¦ a ¸  æ „  a ‘ ³ c  € æ œ ‰ æ ¬ Š æ eve ” æ “ Š a ¹ ³ æ ° ‘ a €  a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Ngân hàng đầu tư buckley "năm tới lãi suất mỹ giảm 1%" và tăng trưởng kinh tế giảm xuống đáng kể

Previous:IMF: GDP nhật bản sẽ bị đức vượt qua
Next:Trực thăng, máy bay chiến đấu …Tổng hợp chiến tranh ngôn ngữ "chuyến bay nguy hiểm"
related articles
开元棋牌 Sơ đồ trang web

1234