开元棋牌

Home>Israel đã tìm thấy hơn 800 lối vào đường hầm hamas.Đã phá hủy hơn 500 người."
Israel đã tìm thấy hơn 800 lối vào đường hầm hamas.Đã phá hủy hơn 500 người."
Time:2019-12-15
Views:1009

开元棋牌公司

  
LIVE      

Israel đã tìm thấy hơn 800 lối vào đường hầm hamas.Đã phá hủy hơn 500 người."

开元棋牌

Israel đã tìm thấy hơn 800 lối vào đường hầm hamas.Đã phá hủy hơn 500 người."

Quân đội Israel đã tìm thấy hơn 800 lối vào đường hầm ngầm trong cuộc rà soát cuộc chiến của hamas.

Thông qua mạng xã hội X, quân đội Israel đã phát hiện ra hơn 800 lối vào đường hầm kể từ khi cuộc chiến trên mặt đất bắt đầu vào cuối tháng 10 ở gaza. Hơn 500 người bị đánh bom hoặc phong tỏa."

Quân đội Israel cho biết phần lớn đường hầm được liên kết với các tài sản chiến lược của hamas và phá hủy hàng trăm kilômét bằng không quân trong khi phá hủy lối vào.

Quân đội Israel nói: "lối vào hầm nằm trong khu dân cư. Đặc biệt là trong trường học, nhà trẻ và các cơ quan giáo dục khác, các tu viện hồi giáo và các trường thể thao.

æ ™ ® a º ¬ e – ƒ e ¨ ª e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ æ ² ™ c ‰ ¹ e ‹ ª e, ¯ e ‡  e ¿ ” a … ¨ c  ƒ æ ” ¿ Eve æ ² e ˆ ž a  °

A € € a € € a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ c ¸ ½ c µ ± æ ™ ® a º ¬ a ‘ ¨ a ¸ ‰ (12 æ œ ˆ 6 æ — ¥) a ‡ º e ¨ ª a ¸ æ  ± I phần tư Œ a ¸ € a ¤© a … "e ¨ ª a •  e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ a  Š æ ² ™ c ‰ ¹ a … © a œ ‹ I phần tư Œ a ¸ ¦ a ® ‰ æ Ž ’ a ‘ ¨ a › › a œ ¨ e Ž æ city – ¯ c ‘ "e ˆ ‡ a phần tư Š æ œ — c ¸ ½ c µ ± e  Š a ¸ Œ æ œ ƒ æ ™ ¤a € ‚ a ˆ † æ ž  e ª  c ‚ º e  Ž a eve Ž a … © a ¹ ´ e – “ I phần tư Œ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ e ˆ ‡ a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ a Š a phần tư, a  ˆ a ½ œ I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ eve a Š æ ¬ ¡ A ‡ º e ¨ ª e ‡  eve e ž a ° ‡ e — œ e eve ¨ a eve ´ a ¥e ¡  c ª  a  Š a … ¨ c  ƒ c Ÿ ³ æ ² ¹ a ¸ ‚ a ´ a ‹ • a  ‘ a € ‚ a Š a ¸ Š c ba phần Ž a œ ‹ a œ ¨ a eve ´ a ¥e ¡  c ª  a ¸ a   e ¢’ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a phần tư • c ™ phần tư a ¸ æ  ± a ¤š a œ ‹ a ¸  eve æ ¿ I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ a ¸ Œ æ œ › e — ‰ e € ™ æ ¬ ¡ A ‡ º e ¨ ª I phần tư Œ e ® “ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ æ ˆ  c ‚ º a ¸ æ  ± a ± € a ‹ ¢æ ½ › a œ ¨ e ª ¿ E điều torah e "€ … I phần tư Œ e ‡ ª a ¿ „ c ƒ  e ¡ Eve  c ª  a ¥a ba phần † e ‡  e ¿ ” a … ¨ c  ƒ æ ” ¿ Eve æ ² e ˆ ž a  ° a € ‚

A € € a € € æ ™ ® a º ¬ eve a Š æ ¬ ¡ A … ˆ a ‰  a ba phần € e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ æ œ ƒ æ ™ ¤c ¸ ½ c µ ± c © † c ½ • eve e ˜ a, ba phần I phần tư Œ a … ¶ a ba phần Œ e ½ ‰ e µ ´ æ ² ™ c ‰ ¹ I phần tư Œ e ˆ ‡ æ ² ™ c ‰ ¹ c Ž ‹ a „ ² e – © a ‹ ’ æ › phần tư æ œ ƒ æ ™ ¤I phần tư Œ a • † e ¨ Ž a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ e ˆ ‡ a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ a œ ¨ c Ÿ ³ æ ² ¹ e phần tư ¸ a ‡ º a œ ‹ c µ „ c ¹ ” a  Š c › Ÿ a œ ‹ (OPEC +) æ ¡ † æ ž ¶ a … "a  ” a ½ œ I phần tư Œ a ° ± a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ‰ a œ ° c vào, điều torah a º ‹ a ‹ ™ a º ¤æ  › æ „  e ¦ ‹ a € ‚ a € Š e  ¯ c ˆ ba phần e ¡ — æ — ¥a ± a € ‹ a phần tư • e ¿ ° a ˆ † æ ž  c ¨ ± I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ c š „ a ‡ º e ¨ ª a  ‘ e ¥¿ æ – ¹ a œ ‹ a ® ¶ c ™ phần tư a ‡ º e ¨ Š e ™ Ÿ I phần tư Œ a € Œ a „ ˜ c ® ¡ 西 æ – ¹ a  „ a œ ‹ e © ¦ a œ – a ¤c được ‹ a city ¿ „ c ba phần … æ – ¯ I phần tư Œ a ½ † a ¿ „ a œ ‹ eve a  e ƒ ½ æ – ½ a Š a ¤– a º ¤a ½ ± e Ÿ ¿ A Š › I phần tư Œ a ° ¤a … ¶ a ba phần ž a   c ba phần © a ¸ Š e ˆ ‡ c ba phần Ž a œ ‹ æ – ¹ a  ‘ a ¸ € e ‡ ´ c š „ a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ c  ² a  – æ ” ¯ æ Œ  a € ‚ a € 

A € € a € € a † € e ¢được e ¦ city – c ‚ º a ¿ ƒ æ ˆ  a ’ Œ a ¹ ³ e ª ¿ c ¯ € e € …

A € € a € € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ phần tư a ba phần tư Œ c Œ "I ba phần Ž a œ ‹ a œ ¨ e ¡  c ª  e › ™ æ – ¹ æ – ¡ æ — ‹ a ¸ a ° ‘ æ œ ‰ eve a º æ ¨ ¹ I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ a ¤š æ ¬ ¡ æ ‰ ¹ e © • e ¡  c ª  a  ‡ c ´ š æ º  e ‡ ª c ba phần Ž a œ ‹ a ¤± æ • — c š „ a ¸ æ  ± æ ” ¿ C – I phần tư Œ a ¿ ½ e ¦ – a º † a ° ‹ æ ± ‚ a, eve ´ a ¥e › ™ æ – ¹ a  ‡ a  ¯ æ Ž ¥a  — c š „ æ Š ˜ e ¡ David Alan æ – ¹ æ ¡ ˆ a € ‚ æ „  a ¤" a ˆ © æ ™ º a º được a city œ ‹ e š › a º ‹ a ‹ ™ c ” c © ¶ e ™ ¢a ¸ æ  ± e ˆ ‡ e  ž æ ´ ² e … c › ® e ² e ² ¬ a º º e Œ ƒ a ¡ ” c š ® a Ÿ ƒ c ¨ ± I phần tư Œ a œ ¨ e ¥¿ æ – ¹ a œ ‹ a ® ¶ a °  e điều torah æ "± º e ¡  c ª  c Œ ¶ e ± được a city ¸  æ ± º a ¹ ‹ e š › I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ a ¸ Œ æ œ › a ¿ „ æ – ¹ e ¢được e ¦ city – c ‚ º æ œ ‰ æ œ › a ¿ ƒ æ ˆ  a ’ Œ a ¹ ³ c š „ e ª ¿ c ¯ € e € … a € ‚ æ ² ™ c ‰ ¹ a º ¦ æ ˆ – a ° ‹ æ ± ‚ a ¿ „ æ – ¹ æ ” ¯ æ Œ  a ° ± a, eve ´ a ¥e ¡  c ª  c š „ a … © a œ ‹ e điều torah æ "± º æ – ¹ æ ¡ ˆ æ" ‹ æ ƒ ³ I phần tư Œ a ¸ Œ æ œ › a ¿ „ æ – ¹ æ Ž ¨ a ‹ • a phần tư Š æ œ — a  ƒ e ˆ ‡ a … ¶ a ¸ a € ‚

A € € a € € æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ a  ‡ c ‚ º a eve ¸ e ¦  c ” ¢æ ² ¹ a œ ‹ I phần tư Œ a … © a œ ‹ e ¿ ‘ æ œ Ÿ c điều torah ‹ a • † æ Œ  c º Œ a ‰ Š æ ¸ › c Ÿ ³ æ ² ¹ c ” ¢e ‡  I phần tư Œ æ Ž ¨ a ‹ • æ ² ¹ a ƒ ¹ e µ ° e được ˜ a city € ‚ a º ¦ æ œ ‰ æ ¶ ˆ æ  ¯ c ¨ ± æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ a Š a phần tư, æ º  e € š I phần tư Œ Carey barber a ² æ š — a ¸ a ‹ • æ  – a º † c ba phần Ž a œ ‹ e ˆ ‡ æ ² ™ c ‰ ¹ a ¹ ‹ e – “ a €  æ Œ  c º Œ e ¿ ‘ a  Š a ¸ – c ´ € a € Œ e ƒ ½ æ º  æ  › a  – eve e  a º ‹ a ® ‰ a … ¨ a ¿  e š œ c š „ a €  a  ˆ a ½ œ e — œ c ¹ I city phần tư Œ e ¡ ¯ c „ ¶ æ œ ‰ a ˆ © a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ æ “ º e „ được a city œ ¨ a ¤– a º ¤e ˜ a Ÿ Ÿ e ¢được e ¥city ¿ æ – ¹ a ¤c được ‹ city c š „ c ‹ € æ … ‹ a € ‚

A € € a € € æ ™ ® a º ¬ e ˆ ‡ c © † c ½ • eve e ˜ a, ba phần æ œ ƒ æ ™ ¤æ ™ ‚ c ¨ ± e ® š I phần tư Œ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ e ˆ ‡ e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ a eve Ž a ¹ ´ e › ™ e ‚ Š e ² ¿ æ ˜ “ e ¡  e  ” c ´ c ´ € e Œ „ 90a „ „ c ba phần Ž a … ƒ (c ´ „ 603a „ „ æ ¸ ¯ a … ƒ) I phần tư Œ e › ™ æ – ¹ e — œ c ¹ e  city ” a ˆ ° a ‰  æ ‰ € æ œ ª æ œ ‰ æ ° ´ a ¹ ³ a € ‚ c ” c © ¶ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ a ¸ æ  ± æ ” ¿ C – c š „ a ° ˆ a ® ¶ æ – ¯ c ‘ ª e ‡ ‘ æ   a ˆ ° I phần tư Œ e ˜ ¿ e  ¯ e … ‹ a ¸ Œ æ œ › e ¢được e ¦ city – a ½ œ a ¸ æ  ± a œ ° a  € c š „ e ‰ ¯ a ¥½ a  ˆ a ½ œ e € … I phần tư Œ æ — ¢e ¡ ˜ æ „  æ Ž ¥c ´  e ˆ ‡ c ba phần Ž a œ ‹ c š „ eve e  a º ‹ a  ˆ a ½ œ I phần tư Œ a º ¦ e ¡ ˜ æ „  a Š a phần tư, e ˆ ‡ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ c š „ c ¶ “ e ² ¿ a ba phần € a ba phần tư Œ † "I a ¿ „ æ – ¹ e ¡ ˜ æ „  a  ‘ e ˜ ¿ e  ¯ e … ‹ e ¡ ¨ æ ˜ Ž a … © a œ ‹ c › ¸ a º ’ e œ € e ¦  I phần tư Œ a  ¯ eve a ¥a Š a phần tư, a  ˆ a ½ œ a € ‚

A € € a € € a € Š e  ¯ c ˆ ba phần e ¡ — æ — ¥a ± a € ‹ a ½ ¢a ® ¹ I phần tư Œ a °  æ – phần tư e ˆ ‡ c ba phần Ž a œ ‹ eve e  a º ‹ a  ˆ a ½ œ a ¯ † a ˆ ‡ c š „ æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ e € Œ e ¨ € I phần tư Œ æ ¡ è¿ Ž æ ™ ® a º ¬ a ˆ ° e ¨ ª æ ˜ ¯ a … © a œ ‹ a ° ‹ æ ± ‚ e ¬ ¹ æ … Ž a ¹ ³ e ¡ ¡ A ¤– a º ¤e ˆ ‰ æ Ž ª c š „ a ¸ € e ƒ ¨ a ˆ † I phần tư Œ æ Ž ¨ a ‹ • a … © a œ ‹ a œ ‹ e š › e — œ c ¹ được a city ¤š æ ¨ điều torah a Œ – a € ‚ a  ¡ a ¡ ” c ˆ ba phần a ¤" a ¸ a ¸ æ  ± a º ‹ a ‹ ™ a ° ˆ a ® ¶ c "‘ æ ‰ Ž e được ba phần a city ¤city c ¨ ± I phần tư Œ æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ e ˜ ¿ e  ¯ e … ‹ æ Ž ¥a ba phần … æ ™ ® a º ¬ a ‡ º e ¨ ª a º ¦ æ ˜ ¯ a  ‘ c ba phần Ž a œ ‹ c ™ phần tư a ‡ º æ   e † ’ I phần tư Œ e ¡ ¨ æ ˜ Ž a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ a °  c ba phần Ž a œ ‹ a œ  c ¹ ž a, eve ´ a ¥e ¡  c ª  c š „ a   æ ‡ ‰ a, ² e  ž a ¸ ¸ a ¸  eve æ ¿ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Israel đã tìm thấy hơn 800 lối vào đường hầm hamas.Đã phá hủy hơn 500 người."

Previous:Trung quốc, nơi ban lệnh cấm iphone, đã đối xử tử tế với CEO apple cook
Next:- 18:00
related articles
开元棋牌 Sơ đồ trang web

1234