开元棋牌

Home>Nhu cầu phúc lợi cộng với chi phí cứu trợ tại Nottingham, anh cũng bị phá sản sau vụ ở Birmingham
Nhu cầu phúc lợi cộng với chi phí cứu trợ tại Nottingham, anh cũng bị phá sản sau vụ ở Birmingham
Time:2020-06-19
Views:2132

开元棋牌app官方版最新下载

  
LIVE      

Nhu cầu phúc lợi cộng với chi phí cứu trợ tại Nottingham, anh cũng bị phá sản sau vụ ở Birmingham

开元棋牌

Nhu cầu phúc lợi cộng với chi phí cứu trợ tại Nottingham, anh cũng bị phá sản sau vụ ở Birmingham

Sau khi thành phố lớn thứ hai ở anh quốc là buringham sụp đổ, hội đồng thành phố Nottingham cũng tuyên bố rằng thành phố đã bị phá sản một cách thực tế và đã công bố báo cáo theo điều 114 của luật tài chính của chính quyền địa phương năm 1988. Điều đó có nghĩa là thành phố sẽ chấm dứt mọi chi phí cho các dịch vụ pháp luật.

Thành phố Nottingham, trung tâm thương mại lớn thứ hai sau luân đôn ở anh quốc, đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tài chính trong những năm gần đây và trước đó đã bị chính phủ anh quy định. Hội đồng thành phố Nottingham đã phải đối mặt với áp lực tài chính kể từ năm 2020, khi công ty năng lượng Robin Hood thành phố thành lập gặp vấn đề về kinh doanh.

Hội đồng thành phố Nottingham trích dẫn "thông báo điều 114" thông báo rằng ngân sách năm 2023 đến 2024 sẽ có khoảng trống tài chính 23 triệu bảng (khoảng 29.62 triệu đô la), chủ yếu vì nhu cầu phúc lợi xã hội gia tăng, chi phí cứu trợ cho người vô gia cư gia tăng và lạm phát, khiến chính quyền địa phương không đủ khả năng chi trả. Sau khi "phá sản", chính quyền địa phương phải ngưng chi tiêu không cần thiết.

Cơ quan anh quốc "ủy ban chào mừng người dân hồng kông" báo cáo vào tháng trước rằng quận Nottingham, nơi thành phố Nottingham thuộc quận Nottingham, là 5 địa điểm đến hàng đầu của những người sở hữu Visa anh quốc hồng kông (nước ngoài)

Vào tháng 9 năm nay, thành phố lớn thứ hai ở anh quốc là burnham đã tuyên bố phá sản, cũng như đình chỉ việc chi tiêu công cộng không cần thiết.

Eve I ¿ E điều torah › æ © Ÿ a  ‡ e › ¶ eve a ¶ e ¢¨ æ ³ ¢Q&A

A € € a € € œ a – I phần tư š æ  c ba phần Ž a ¤š a ® ¶ e ˆ ª c © º a … ¬ a  ¸ æ ¶ ‰ a ½ ¿ C ” ¨ a  ‡ e › ¶ eve a ¶ I phần tư Œ a œ – c ‚ º a, ¥a º º a € ‘ æ điều torah a œ ¨ c ¶ a ¿ ® a ¸ € æ ž ¶ e điều torah › æ © Ÿ c š „ c ™ phần tư a ‹ • æ © Ÿ a € ‚ / c ¶ ² e, ¯ a œ – c ‰ ‡

A € € a € € Qi phần tư š a  ‡ e › ¶ eve a ¶ a ba phần ž a ½ • e € Œ a ba phần tư Ÿ † "I

A € € a € € Ai phần tư š a ¸ € a ® ¶ a ½  æ – phần tư e ‹ ± a œ ‹ a € æ city • ¦ c š „ æ © Ÿ æ ¢° a … ¬ a  ¸ AOG Technicsa ½ ¿ c ” ¨ a  ½ e € c š „ a ® ‰ a … ¨ e ‰ æ › ¸ I phần tư Œ a ‡ º a ” ® a  ‡ a † ’ c š „ e điều torah › æ © Ÿ e › ¶ eve a ¶ a € ‚

A € € a € € Qi phần tư š æ œ ‰ a ½ • a ½ ± e Ÿ ¿ I phần tư Ÿ

A € € a € € Ai phần tư š e © ² a º ‹ eve a ¶ a ba phần ž 9 æ œ ˆ a ˆ  a ° ± e – ‹ a ‹ "c ™ phần tư e … µ I phần tư Œ c › ® a ‰  a, ² c ™ phần tư c  ba phần a ¤c" ´ „ eve 180a ½ e ‰ æ ˜ Ž e › ¶ eve a ¶ a ® ‰ a … ¨ æ € "c š „ e ™ › a  ‡ æ – ‡ eve a ¶ I phần tư Œ a œ ¨ a … ¨ c  ƒ æ © Ÿ e š Š a ¸ e ‡ ³ a ° ‘ c ™ phần tư c  ba phần 145a  ° c ™ phần tư a ‹ • æ © Ÿ e …  a ‚ ™ a º † e ˆ ‡ AOGc › ¸ e — œ c š „ e › ¶ e ƒ ¨ eve a ¶ I phần tư Œ e ¶ … e  Ž a ¸ € a  Š a  — a ½ ± e Ÿ ¿ C š „ c ™ phần tư a ‹ • æ © Ÿ Carey barber a ² a  œ æ ¢a ½ ¿ C ” ¨ a € ‚ 10 æ œ ˆ a ˆ  I phần tư Œ c ba phần Ž a œ ‹ a ¤š a ® ¶ e ˆ ª c © º a … ¬ a  ¸ a, ² c ¶ “ æ š æ city ™ ‚ a  œ e điều torah › e ‡ ³ a ° ‘ 126 æ ž ¶ e điều torah › æ © Ÿ a € ‚ AOG Carey barber Technicsa ² e ¢được a city ‘ Š a ¸ Š æ ³ • a º a € ‚

A € € a € € Qi phần tư š æ ¶ ‰ a  Š a “ ª a º › a phần tư  æ ¥I phần tư Ÿ

A € € a € € Ai phần tư š æ „ › c ˆ ba phần e ˜ c ‘ ž a ® ‰ e ˆ ª c © º æ ˜ ¯ æ œ € æ – ° a ¸ € a ® ¶ æ  ² a … ¥a  ‡ e › ¶ eve a ¶ a º ‹ eve a ¶ c š „ a eve ¸ e ¦  e ˆ ª c © º a … ¬ a  ¸ a € ‚ æ ¤a ‰  I phần tư Œ e  ” c ba phần Ž e ˆ ª c © º a €  c ba phần Ž a œ ‹ e ˆ ª c © º e › † a œ ˜ a ’ Œ e ¥¿ A  — e ˆ ª c © º a … ¬ a  ¸ c ‰ e ˆ ª c © º a … ¬ a  ¸ a  ‡ c ™ phần tư c  ba phần a  ¯ c – ‘ e › ¶ c µ „ eve a ¶ a € ‚

A € € a € € a ¤" a … ¬ a ± æ • ´ c  †

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Nhu cầu phúc lợi cộng với chi phí cứu trợ tại Nottingham, anh cũng bị phá sản sau vụ ở Birmingham

Previous:Israel "dọn sạch một ngàn con tin ở bệnh viện gaza."
Next:Đài loan sẽ đẩy nhanh việc ký hiệp ước ngăn chặn thuế kép với hoa kỳ, và trung quốc sẽ phản đối
related articles
开元棋牌 Sơ đồ trang web

1234