开元棋牌

Home>[New York oil price] giảm vì sự hoài nghi về việc sản xuất dầu
[New York oil price] giảm vì sự hoài nghi về việc sản xuất dầu
Time:2021-01-23
Views:305

开元棋牌包网

  
LIVE      

[New York oil price] giảm vì sự hoài nghi về việc sản xuất dầu

开元棋牌

[New York oil price] giảm vì sự hoài nghi về việc sản xuất dầu

Kết hợp với ủy viên infomax: giá dầu của thành phố New York bị giảm liên tục bởi sự hoài nghi về việc sản xuất dầu tự động cắt giảm.

Vào ngày 1 (giờ địa phương) tại New York mercantile exchange, dầu thô sản xuất ở tây Texas, ấn độ, đã giảm 1, 89 đô la (2.49%) so với ngày giao dịch trước, đóng cửa ở mức 74.07 đô la một thùng.

Chỉ trong tuần này, giá dầu đã giảm 1, 95%. 6 tuần giảm 16.54%.

Ngày hôm trước, giá dầu đã giảm trong 2 ngày liên tiếp sau khi thông tin về một thỏa thuận giữa OPEC và các nước sản xuất chính không phải là OPEC plus về việc cắt giảm sản lượng tự động với quy mô 2, 2 triệu thùng được thông qua. 2, 2 triệu thùng sản xuất bao gồm 1 triệu thùng sản xuất tự động ở ả rập xê út mỗi ngày, thực tế cắt giảm thêm khoảng 1, 2 triệu thùng sản xuất.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất tự động cắt giảm sản lượng và không ép buộc, do đó các nhà đầu tư nghi ngờ việc cắt giảm sản lượng.

Có bollywood. của tộc clay gerson ramon giám đốc phân tích thị trường trong báo cáo có nghĩa là: “ JiaoYiYuan các thành viên tuân theo quy định hoặc quy mô JianChan (lồi giá dầu, vì vậy) đủ mức độ, không xem những phán xét ”, “ những lời hứa là không chính thức ở bên trong liên minh vết nứt đã gợi, đừng nói là, cần thiết khi tiêu biến thêm khác, đạt được sức mạnh cũng có thể có ảnh hưởng của các nước MuBiaoZhi. ”

Các nước sản xuất dầu quyết định chủ động cắt giảm sản lượng trước mùa đầu tiên của năm sau, nhưng tại hội nghị này không thể đạt được một thỏa thuận chính thức cắt giảm sản lượng.

Angola nói rằng sẽ không đáp ứng hạn ngạch sản xuất mới của OPEC sẽ sản xuất 1.18 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Ngày càng có nhiều người lo lắng rằng nếu rạn nứt sâu hơn trong các nước sản xuất dầu, cuối cùng hiệu quả cắt giảm sẽ biến mất, và khi kinh tế suy thoái, giá dầu có thể giảm thêm.

Tuy nhiên, một số dự đoán cho rằng năm tới, do nguồn cung dầu không được tốt, giá dầu có thể tăng lên đến 100 đô la.

Goldman sachs cho biết có rất nhiều yếu tố nguy hiểm trong việc cung cấp dầu vào năm tới và dự đoán giá dầu sẽ được giao dịch trong khoảng 70 đến 100 đô la.

Bởi vì vẫn còn những mối nguy hiểm ở trung đông như chiến tranh giữa Israel và hamas, và nguy cơ mỹ tăng cường việc cấm vận Iran.

Eve I ¿ A, eve ´ a ¥æ ˆ ° c  e ‡ city  c ‡ ƒ e ² ¨ e ˆ ¹ æ ˆ  æ eve ” æ “ Š c › ® æ ¨ ™

A € € a € € œ a – I phần tư š 11 æ œ ˆ 19 æ — ¥I phần tư Œ e ˆ ¹ eve e š a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ e  a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a Š æ city Œ  a € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ a € Š a, ba phần a œ ‹ a ¹ ‹ e  ² a € ‹ a €  c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š e ™ ¤a º † æ ° điều torah a € ™ æ š – a Œ – a ½ ± e Ÿ ¿ E ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ c ” ± eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a • † a º º æ “  æ œ ‰ c š „ e ˆ ¹ eve e š e ¿ ‘ æ œ Ÿ a ¤š æ ¬ ¡ A œ ¨ c ´ … æ Carey barber µ æ µ, a Ÿ Ÿ e  a ˆ ° æ ‰ điều torah æ Š phần tư æ ˆ – e € … e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¤– c • Œ æ “ ” æ † ‚ I phần tư Œ e š ¨ c  € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c š „ æ Œ  c º Œ I phần tư Œ e ˆ ª e  ‹ æ ˆ  c ‚ º a º † æ – ° c š „ æ eve ” æ “ Š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ e ™ ¤a º † a  ¯ e ƒ ½ a ½ ± e Ÿ ¿ E  ‹ e phần tư ¸ a ® ‰ a … ¨ I phần tư Œ æ › ´ a Š a Š ‡ æ µ, a ¸ Š e ¡  c ª  e ¢¨ e š ª a € ‚

A € € a € æ 11 € œ ˆ 19 æ — ¥I phần tư Œ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a œ ¨ c ´ … æ µ, a º ž a ¸  c  điều torah I phần tư Œ a Š æ city Œ  a º † a ¸ € e ‰ ˜ c ” ± æ — ¥æ œ ¬ æ µ, e  ‹ a … ¬ a  ¸ a € Œ æ — ¥æ œ ¬ e ƒ µ e ˆ ¹ a €  e  ‹ c ‡ Ÿ c š „ e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ I phần tư Œ e © ² e ˆ ¹ c › ® a ‰  eve a  a  œ æ ³ Š a œ ¨ a ¹ Ÿ e – € e , a  ° e  ” æ ¸ ¯ a € ‚ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ a ± ¬ æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¯ Œ a • † æ ˜ ‚ a Š C ˆ ba phần a   a ¸ ‹ c š „ e ˆ ¹ a … ¬ a  ¸ a € ‚

A € € a € æ 11 € œ ˆ 24 æ — ¥I phần tư Œ a  ¦ a ¸ € a ½  eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a • † a º º æ “  æ œ ‰ c š „ a € Œ e Œ city c ± ³ a €  e ™ Ÿ e › † e điều torah  c ® ± e ˆ ¹ I phần tư Œ a œ ¨ a  ° a º ¦ æ ´ ‹ e  a ˆ ° a ¸ € æ ž ¶ c „ ¡ A º º æ © Ÿ c š „ e ¥² æ “ Š a € ‚ 11 æ œ ˆ 26 æ — ¥I phần tư Œ æ ‡ ¸ æ Ž › a ˆ © æ ¯ ” e ‡ Œ a º ž a œ ‹ æ — — c š „ a € Œ a ¸ a ¤® a … ¬ a œ ’ a €  e ™ Ÿ æ ² ¹ e phần tư ª I phần tư Œ a œ ¨ a º ž a ¸  c  điều torah e ™ „ e ¿ ‘ e  æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a Š æ city Œ  a € ‚ e © ² e ˆ ¹ c ‚ º eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a „ „ e  ¬ a ¯ Œ c ¿  a ¥" a ½ › a   a ¸ ‹ c š „ Zodiace ˆ ª e  ‹ a … ¬ a  ¸ æ ‰ € æ Œ  æ œ ‰ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ æ µ eve, e  a œ ¨ æ ” ¶ a ˆ ° æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ a ba phần tư Œ Œ "I a ‡ º a ‹ • a œ ¨ c ´ … æ µ, e ™ „ e ¿ ‘ a € Œ e ‰ ba phần æ điều torah ® e ± ª a ¨  c ˆ ba phần e ™ Ÿ a €  e ˆ ª æ ¯  æ ˆ ° e ¬ ¥a ° Ž a ½ ˆ e © … e €  e ‰ ¦ a € Œ æ ¢… æ điều torah ® a €  e ™ Ÿ a ‰  a ba phần € e điều torah a "œ  I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  e š ¨ a ba phần Œ æ Š “ c  ² a º † a º ” a   a ¹ ˜ a   a °  e ˆ ¹ e € ƒ e µ ° c š „ æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a € ‚ c ba phần Ž eve e  c ¨ ± I phần tư Œ a œ ¨ e điều torah æ "• ‘ a € Œ a ¸ a ¤® a … ¬ a œ ’ a €  e ™ Ÿ æ œ Ÿ e – “ I phần tư Œ c ” ± e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư a ° „ c š „ a … © æ ž š a ½ ˆ e  “ a ° Ž a ½ ˆ I phần tư Œ e  ½ a œ ¨ a € Œ æ ¢… æ điều torah ® a €  e ™ Ÿ e ™ „ e ¿ Carey barber ‘ 10 æ µ e ‡ Œ I phần tư ˆ c ´ „ 18.5 a … ¬ e ‡ Œ I phần tư ‰ e ™ • a € ‚

A € € a € € a ˆ † æ ž  e ª  c ‚ º I phần tư Œ a ¸ Š e ¿ Eve ° a º ‹ a ¶ e ƒ ½ a ½ ¿ A ba phần — a ¸ æ  ± a  Š c ´ … æ Carey barber µ æ µ, a Ÿ Ÿ c š „ e ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ e ® Š a ba phần — e ¶ Š a ba phần † e ¶ Š a  ± e š ª a € ‚ a … ¶ a ¯ ¦ I phần tư Œ a œ ¨ eve a o ´ a ¥æ – ° a ¸ € e phần tư ª e ¡  c ª  a ‰  I phần tư Œ æ ³ ¢æ – ¯ c  điều torah a €  e œ  c ˆ ba phần æ œ ¨ e Œ ² æ µ, a ³ ½ a ’ Œ e ˜ ¿ æ › phần tư c  điều torah c š „ a Š æ city Œ  a ’ Œ e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ a ¸  æ –, a ¢ž a Š I phần tư Œ a eve ¸ e ¦  a Ž Ÿ a › æ ˜ ¯ c ba phần Ž a phần tư Š e — œ a ¿ Carey barber ‚ c Š a phần tư µ a ’ Œ a phần tư Š æ œ — c Ÿ ³ æ ² ¹ e ² ¿ æ ˜ “ a  — a ˆ ° e ™  a ˆ ¶ a € ‚ c ba phần Ž eve e  c › ® a ‰  æ ´ ba phần a ‡ º a … © e ‰ ˜ e ˆ ª æ ¯  a ˆ ° a ¸ æ  ± æ ‡ ‰ a °  a, eve ´ a ¥a ± € a ‹ ¢I phần tư Œ e ™ ¤a º † a œ ¨ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ µ, a Ÿ Ÿ a ba phần … a ‘ ½ c š „ a € Œ c ¦  c ‰ ¹ a €  e ™ Ÿ e ˆ ª æ ¯  I phần tư Œ a € Œ e ‰ ba phần æ điều torah ® e ± ª a ¨  c ˆ ba phần a €  e ™ Ÿ Carey barber a ² a œ ¨ 11 æ œ ˆ 28 æ — ¥a  – e  “ e œ  c ˆ ba phần æ œ ¨ e Œ ² æ µ, a ³ ½ I phần tư Œ e € ² a … ¥æ ³ ¢æ – ¯ c  điều torah a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

[New York oil price] giảm vì sự hoài nghi về việc sản xuất dầu

Previous:Trên đảo Cyprus ở địa trung hải, dân y-sơ-ra-ên đông đúc
Next:Meta cấm các công cụ al được dùng trong tuyên truyền chính trị
related articles
开元棋牌 Sơ đồ trang web

1234